Display # 
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1464
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการ Pattaya Night Run ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2060
คำสั่งจังหวัดชลบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 40 2142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ 1581
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ 1846
ใบสมัครแบบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40“นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่2) ณ จังหวัดนครนายก 3576
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่8/2561 1719
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัด นครนายก 2383
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕61 (14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) 3642
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ) 4146
You are here: Home

About us

Address 223 M.1 Nong-mai-dang, Muang, Chonburi 20000  Tel: 038-274-284  Fax: 038-758-427

Contact Us