Display # 
รับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564 (PM Cup 2021) 3914
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 4514
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 5452
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12/2562 4131
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2562 2079
แผนปฏิบัติการฯ Active Beach ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 2854
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2502
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา 10345
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 2423
ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 2874
You are here: Home

รับทำเว็บไซต์

Address 223 M.1 Nong-mai-dang, Muang, Chonburi 20000  Tel: 038-274-284  Fax: 038-758-427

Contact Us