Display # 
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีประจำเดือนมิถุนายน 2562 87
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 46
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา 66
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 329
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีประจำเดือนมีนาคม 2562 75
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 145
ประกาศคำสั่งจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี PM CUP 2019 รอบชิงชนะเลิศระดับเขต 145
ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 375
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 173
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการ Pattaya Night Run ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 253
You are here: Home

About us

Address 223 M.1 Nong-mai-dang, Muang, Chonburi 20000  Tel: 038-274-284  Fax: 038-758-427

Contact Us