Subcategories

Display # 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 98
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีประจำเดือนมีนาคม 2562 19
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 92
ประกาศคำสั่งจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี PM CUP 2019 รอบชิงชนะเลิศระดับเขต 88
ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 266
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 125
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการ Pattaya Night Run ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 186
รับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 (PM Cup 2019) 1073
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2561 200
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่10/2561 232
You are here: Home

About us

Address 223 M.1 Nong-mai-dang, Muang, Chonburi 20000  Tel: 038-274-284  Fax: 038-758-427

Contact Us