Display # 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 500
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 1079
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12/2562 901
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2562 525
แผนปฏิบัติการฯ Active Beach ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 746
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 41 1080
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เดือนสิงหาคม 2562 674
เอกสารรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 703
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 751
รายงานการประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีประจำเดือนมิถุนายน 2562 805
You are here: Home

About us

Address 223 M.1 Nong-mai-dang, Muang, Chonburi 20000  Tel: 038-274-284  Fax: 038-758-427

Contact Us